Značení esenciálních olejů v EU

Bylinky se používají v lékařství tisíce a tisíce let. Lidstvo je vlastně používá od nepaměti. Pomohly znovu-obnovit a podpořit zdraví nespočetnému množství lidí. Není to ani tak dávno (druhá polovina dvacátého století), kdy lékaři mohli i u nás běžně pacientům předepsat při léčbě bylinky. Byly totiž na lékopisu - seznamu použitelných léčiv. Dnes to v podstatě není možné. Aby lékař jednal z právního hlediska bezpečně, má možnost vybírat při léčbě prakticky jen z chemických léčiv. Je to tak správně? Chtějí to tak lékaři? Chtějí to tak pacienti?

V posledních 10 letech přijal Europarlament větší počet nařízení a směrnic, které ve jménu tzv. "ochrany spotřebitele" zásadně omezily léčivé rostliny a informování o nich a jejich účincích v každém členském státě EU.

Světoznámý odborník na léčivé rostliny Dr. James A. Duke upozorňuje, že v USA, kde přípravky z léčivých rostlin užívají desítky milionů lidí, zaviní bylinná léčba statisticky smrt dvou lidí ročně. Pokud bychom pro USA předpokládali pouze dva miliony lidí léčených bylinami, znamená to, že úmrtnost v důsledku bylin je nejvýše 1 : 1 000 000.

Naproti tomu léky na předpis způsobily podle zprávy American Medical Association jen v roce 2005 smrt 15 107 lidí, tedy 1:14 000 vzhledem k počtu těch, kteří v USA užívají léky na předpis. Pobyt v nemocnici je ještě nebezpečnější -třeba podle American Association of Retired Persons umírá v USA v důsledku lékařského omylu 1 z 250 pacientů ročně.

Některým nařízením EU se snaží v Česku bránit například iniciativa Nedejmesipřírodu.cz.

Prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc. komentuje situaci následovně: „Pod záminkou ochrany spotřebitele bere (EU) lidem bezpečnou a dostupnou alternativu a nahrazuje ji institucionalizovaným přístupem. Evropské úřady se staví mezi člověka a přírodu a rozhodují o tom, co se o léčivých rostlinách smíme a nesmíme dovědět. V praxi se tím naplňuje arogance a diktát moci. Obyvatelé EU jsou kráceni na svých právech, neboť je jim odpírána základní možnost svobodně si zvolit způsob péče o své zdraví, jak je ostatně zakotveno v Základní listině lidských práv a svobod. Evropská unie, respektive její rozbujelá administrativa, se staví do role arbitra, který bude rozhodovat, co je a není pro zdraví občana vhodné,“ říká. Podle prof. Valíčka je podstatou tohoto problému vliv mocné farmaceutické lobby a její snaha po jejich ještě větších ziscích, o které přicházejí alternativní léčbou.

Stejně jako bylinky i esenciální oleje používá lidstvo tisíce let a v minulosti se používaly mimo jiné i při prevenci a léčení chorob.

1.6.2015 se rozhodnutím Europarlamentu esenciální oleje dostaly do režimu chemických látek. Znamená to, že nyní jsou všichni jejich dodavatelé povinni označovat je výstražnými symboly a texty, které jsme byli zvyklí vídávat na nejrůznějších chemických látkách, nebo například i při doplňování paliva na čerpacích stanicích. Kdo nabízí esence rostlin bez povinného označení, vystavuje se možnosti postihu. A to i když se jedná o esence velkých světových výrobců. Zodpovědnost má ten, kdo esence nabízí spotřebitelům. BEWIT nařízení EU respektuje.

Ano, i esenciální oleje mohou být nebezpečné, pokud jich použijeme nepřiměřené množství. Toto ale rovněž platí pro jakoukoliv potravinu, či lék. Pokud bychom najednou vypili cca 8 litrů vody, znamenalo by to okamžitou smrt. Pokud bychom snědli cca 400 g soli, výsledek by byl stejný. V některých amerických státech je trest smrti vykonáván tak, že se odsouzenému vpíchne do krevního oběhu jedovatá látka. Používá se přitom vysoká dávka látky, která se v malé koncentraci používá jako lék na deprese. Jakýkoliv lék a jakákoliv potravina, pokud se předávkuje, se stává jedem a může člověka zabít.  Při jakékoli činnosti, kterou denně vykonáváme je třeba používat zdravý rozum. Jinak by se nám mohlo v budoucnosti stát, že na používání kuchyňského nože bude potřebné vlastnit zbrojní průkaz, protože je nebezpečný.

Dodavatelé esenciálních olejů musí nyní používat na lahvičkách schválené piktogramy a texty. Lidé se tak dozvídají, že při použití esenciálního oleje může dojít k otravě, zástavě dechu, či dokonce úmrtí,  že se jedná o žíravinu, že dráždí kůži, že škodí vodním organizmům, že je třeba používat ochranné rukavice, oděv a brýle a spoustu další “praktických” informací. Naopak informace o účincích těchto látek pro zdraví člověka jsou zamlžované. Komu prospívá strach?

Naštěstí zatím nemusí být takto označovány citrusy, česnek, pepř, skořice, majoránka, oregano  a další suroviny, které běžně používáme při přípravě jídla, přestože v nich esenciální oleje jsou přítomny.

Možná, že budeme brzy překvapeni a podobné výstražné symboly budou umístěny při vstupu do lesa, protože tam přeci do sebe také vdechujeme esenciální oleje.

Zkušenosti naštěstí potvrzují, že lidé oceňují sílu esenciální olejů stále stejně, ne-li více. A povinné symboly a texty, které je nyní nutno na lahvičkách uvádět, poučené neodradí. 

Ing. Jiří Černota
Zakladatel a CEO BEWIT Upozornění:

Informace uvedené na tomto webu jsou prezentovány pouze se záměrem sdílení a podpory osobního vzdělání. Nejsou určeny k nahrazení individuálního vztahu s lékařem nebo kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Cílem není zmírnit nebo léčit jakékoliv zdravotní či psychické stavy, ani působit preventivně, ani diagnostikovat, ani k takové činnosti vybízet. Pokud jste právě v lékařské péči nebo v jakémkoliv lékařském ošetření, tak změny ve výživě nebo změny ve vztahu k popisovaným informacím konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Uvedené informace nejsou míněny jako lékařské rady, ale jako sdílení znalostí a informací. Vyzýváme vás k tomu, abyste si ve spolupráci s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem vytvořili vlastní názor v oblasti zdravotní péče a udělali vlastní rozhodnutí na základě vašeho průzkumu a úsudku. Uvedená prohlášení nebyla hodnocena regulačními orgány. Doporučujeme vám, abyste si před tím, než si něco zakoupíte nebo uděláte nějaké rozhodnutí, provedli svůj vlastní individuální průzkum.