Unikátní analýza složení esencí rostlin

Multidimenzionální chromatografie pro analýzu složení esencí rostlin  

Prioritou BEWIT je nejvyšší kvalita nabízených esencí. Proto po několikaletém úsilí vybudoval a dále rozvíjí světově unikátní špičkovou laboratoř pro analýzu složení esencí.

Esence rostlin (vžitý nepřesný název esenciální oleje) patří mezi komplexní matrice, obsahující různé terpenické uhlovodíky. Zpravidla obsahují několik dominantních složek a celou řadu jejich izomerů a dalších terpenů v mnohem nižších koncentracích. Většinou se pro jejich analýzu využívá plynová chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií (GC/MS). Díky tomu, že jednotlivé izomery mají velmi podobné vlastnosti a téměř shodná hmotnostní spektra, je jejich identifikace i ve spojení s GC/MS obtížná. Ani 100m kapilární kolony nejsou schopny dokonale rozlišit některé izomery. Tedy například určit případné pančování přírodní esence látkou velmi podobného složení. Proto v BEWIT ESSENTIAL LABORATORIES nachází uplatnění moderní a velmi účinná metoda - komprehensivní chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií - GCxGC/MS.

Přístroje v BEWIT ESSENTIAL LABORATORIES mají řadu jedinečných technologií. Aby mohla být vícerozměrná chromatografie maximálně využitá, je potřeba mít systém, který využívá maximální možnou orthogonalitu polarit jednotlivých dimenzí, tedy použít různě polární kolony v první a ve druhé chromatografické dimenzi. Jelikož separace ve druhé dimenzi je velmi rychlá („fast GC“) a retenční časy sloučenin se liší v desetinách vteřin, je vyžadovaný hmotnostní spektrometr s vysokou rychlostí sběru spekter. Tuto podmínku velmi dobře splňuje MS systém s TOF analyzátorem („time-of-flight“), který umožňuje akvizici až 1000 Hz a to nezávisle na rozsahu m/z, který se měří.

Další, velmi podstatnou výhodou tohoto systému je použití tlakově-pulsního modulátoru GCxGC vyvinutého týmem vedeným Doc. RNDr. Radomírem Čabalou, Dr. z Univerzity Karlovy v Praze.

Tento důmyslný přístroj mimo jiné nahrazuje technologii, která potřebuje ke svému provozu kapalný dusík a další složitou aparaturu. Je umožněna vyšší funkčnost a variabilita měření. Spolupráce se špičkovými českými vědci BEWIT zvlášť těší.

Kapalný dusík je nejen provozně drahý, ale i pořízení celé technologie je investičně velmi náročné.  Modulátor poskytuje další výhodu: systém je možné používat jednak se zapnutým modulátorem (režim GCxGC), jednak i s vypnutým modulátorem. Při vypnutém modulátoru se jedná o 1D GC/MS analýzu a není třeba dělat jakékoliv hardwarové změny. V kombinaci s FID detektorem má tedy analytik 3 možné metody:

  • GC/FID - screening + kvantifikace známých esenciálních olejů (identifikovaných pomocí GC/MS)
  • GC/MS-TOF - screening a identifikace esenciálních olejů využívající stejné polarity kolon jako GC/FID
  • Multidimenzionální techniku GCxGC/MS-TOF pro identifikace izomerů a v 1D nerozdělených sloučenin

Proto BEWIT do své laboratoře pořídil GCxGC/MS-TOF systém Master švýcarsko-italského výrobce DANI, který patří k nejmodernějším přístrojům v této oblasti.

S  pomocí technologií v BEWIT ESSENTIAL LABORATORIES je možné provádět kvantifikace složení jednotlivých esencí, určovat přesně jejich složení, ale hlavně i monitorovat, jsou-li esence bez příměsí a nedochází-li v nich k pančování. Tato technika umožňuje v některých případech i zjištění, jakým způsobem byly esence z rostlinného materiálu extrahovány.

BEWIT má mnoho cílů. Zásadním je nejvyšší možná kvalita BEWIT nabízených přírodních esencí rostlin. Dalším cílem BEWIT je vytvoření databáze esencí s ohledem na jejich zeměpisný původ a sezónu, kdy byla úroda sklizena. BEWIT spolupracuje s dodavateli z celého světa. Vznikající BEWIT světově unikátní databáze v brzké době bude mít obrovskou hodnotu. BEWIT ESSENTIAL LABORATORIES jsou místem, kde se esence rostlin zkoumají na světově unikátní úrovni, kde jsou vyvíjeny metody pro poznání tajemství těchto jedinečných darů přírody.

Ing. Jiří Černota
Zakladatel a CEO BEWIT Upozornění:

Informace uvedené na tomto webu jsou prezentovány pouze se záměrem sdílení a podpory osobního vzdělání. Nejsou určeny k nahrazení individuálního vztahu s lékařem nebo kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Cílem není zmírnit nebo léčit jakékoliv zdravotní či psychické stavy, ani působit preventivně, ani diagnostikovat, ani k takové činnosti vybízet. Pokud jste právě v lékařské péči nebo v jakémkoliv lékařském ošetření, tak změny ve výživě nebo změny ve vztahu k popisovaným informacím konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Uvedené informace nejsou míněny jako lékařské rady, ale jako sdílení znalostí a informací. Vyzýváme vás k tomu, abyste si ve spolupráci s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem vytvořili vlastní názor v oblasti zdravotní péče a udělali vlastní rozhodnutí na základě vašeho průzkumu a úsudku. Uvedená prohlášení nebyla hodnocena regulačními orgány. Doporučujeme vám, abyste si před tím, než si něco zakoupíte nebo uděláte nějaké rozhodnutí, provedli svůj vlastní individuální průzkum.