Terapeutické esence se za nás mohou obětovat

Mnozí lékaři a odborníci uvádějí, že na počátku prakticky všech civilizačních chorob je překyselení organizmu. Je to stav, kdy pH krevního séra je příliš kyselé. Objev z počátku 20. století německého fyziologa, biochemika a lékaře Otto Heinricha Warburga, že narušení buněčné rovnováhy je provázeno překyselením organizmu, byl dokonce oceněn Nobelovou cenou.

Naše tělo, stejně jako celá příroda dokáže existovat jen v rámci definovaného rozmezí parametrů. Pokud se dostáváme mimo toto rozmezí, nastává nemoc, nebo dokonce smrt.

Mnohá nejzávažnější onemocnění nemohou existovat v zásaditém prostředí organizmu. Pro udržení mírně zásaditého pH v těle je důležité konzumovat dostatek syrové stravy. Negativně nás v tomto směru ovlivňují faktory jako stres, nedostatek pohybu, znečištěné životní prostředí (výfukové plyny, smog, formaldehyd, elektrosmog, pesticidy), kouření, alkohol, drogy, cukr, chemická aditiva ve stravě aj.

Doktor David Steward bývá mnohými označován za jednoho z nejvýznamnějších odborníků v oblasti esenciálních olejů. Ve své knize "The Chemistry of Essential Oils" uvádí že správnou hladinou pH našeho těla lze ovlivňovat i pomocí esenciálních olejů.

Pomáhat při posouvání pH vnitřního prostředí našeho organismu do potřebného mírně zásaditého pásma dokáží pouze kvalitní terapeutické esenciální oleje. Optimální rozsah pH našeho těla je 7,36 - 7,44, což je nutné pro udržení homeostázy - rovnovážného stavu těla. Pokud se hodnota pH krve dostává mimo hranici pH 6,8 - 7,7 nastává smrt.

Doktor Steward uvádí, že mechanizmus působení esenciálních olejů nespočívá v tom, že by samy byly zásadité. Podstatné je, jak reagují na kyseliny. Kyselé prostředí (kyseliny) těla s esenciálními oleji reaguje. Agresivními složkami kyselin jsou volné vodíkové ionty H+, které škodí prakticky ve všech místech těla, kde se pohybují. Vysoká hladina těchto kladných vodíkových iontů má přímý vliv na tvorbu serotoninu a může způsobovat  např. ospalost nebo deprese. Při spojení s molekulou esenciálního oleje se tento olej „obětuje“ a pohltí a neutralizuje tyto škodlivé ionty. Redukcí těchto iontů se tělo posouvá k tolik potřebnému zdravému zásaditému stavu. 

Správné pH našeho organismu podporuje jeho samoléčebné schopnosti. Esenciální oleje mohou být významným přírodním prvkem v pomoci při dosahování acidobazické rovnováhy našeho těla.

Ing. Jiří Černota
zakladatel a CEO BEWITUpozornění:

Informace uvedené na tomto webu jsou prezentovány pouze se záměrem sdílení a podpory osobního vzdělání. Nejsou určeny k nahrazení individuálního vztahu s lékařem nebo kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Cílem není zmírnit nebo léčit jakékoliv zdravotní či psychické stavy, ani působit preventivně, ani diagnostikovat, ani k takové činnosti vybízet. Pokud jste právě v lékařské péči nebo v jakémkoliv lékařském ošetření, tak změny ve výživě nebo změny ve vztahu k popisovaným informacím konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Uvedené informace nejsou míněny jako lékařské rady, ale jako sdílení znalostí a informací. Vyzýváme vás k tomu, abyste si ve spolupráci s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem vytvořili vlastní názor v oblasti zdravotní péče a udělali vlastní rozhodnutí na základě vašeho průzkumu a úsudku. Uvedená prohlášení nebyla hodnocena regulačními orgány. Doporučujeme vám, abyste si před tím, než si něco zakoupíte nebo uděláte nějaké rozhodnutí, provedli svůj vlastní individuální průzkum.