Synergické účinky směsí esenciálních olejů

Esenciální oleje jsou přírodní látky získávané z rostlin, nebo jejich částí.

Doktor Eric Zielinski, odborník na esenciální oleje se o nich ve svém on-line vzdělávacím systému "Essential oils for abundand living" dokonce vyjadřuje následovně: "Esenciální oleje jsou nejsilnější přírodní medicínou a mohou pomoci kompletně transformovat váš život".

Z chemického hlediska jsou esenciální oleje složeny z desítek a někdy i stovek látek. Tyto složky se vzájemně doplňují a spolupůsobí. V těchto jednotlivých složkách esencí rostlin je část tajemství jejich úspěšnosti. Jednoduše bychom mohli říci, že esenciální oleje jsou proto tak účinné, protože jsou účinné složky, ze kterých se skládají. Zde nám velice dobře může napomoci věda. Jednotlivé komponenty můžeme separovat a zkoumat, analyzovat jejich účinky a vytvářet závěry. 

Ve Wikipedii se o esenciálních olejích můžeme dozvědět, že: "Nejčastěji jsou tvořeny terpeny a terpenovými deriváty, ale i uhlovodíky, alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylovými kyselinami a dalšími látkami."

Další část úspěchu je v tom, jak jednotlivé složky esenciálních olejů vzájemně spolupůsobí a následně spolupůsobí a komunikují s buňkami a tkáněmi našeho těla. I zde je samozřejmě použití vědy na místě, nicméně díky nepřebernému množství kombinací a vlivů, je úplné zmapování a pochopení velmi složité.

Mohli bychom říci, že esenciální oleje a jejich směsi komunikují s naším tělem a působí inteligentním způsobem. Výsledkem jsou někdy zdánlivě nelogická zjištění. Stejný esenciální olej může být podporou při nízkém krevním tlaku, ale ten samý olej může být vhodné použít i při tlaku vysokém. Některá esence je podporou při průjmu i při zácpě.  U některých můžeme pozorovat adaptogenní účinky. Mohou napomáhat udržovat homeostázu - rovnovážný stav našeho organismu. Mohli bychom říci, že rovnováha = zdraví, nerovnováha = nemoc.

Když jsem se před léty začínal esenciálními oleji zabývat, cítil jsem se velice omezen doporučeními, které jsem si přečetl v aromaterapeutických knihách, které jsem měl k dispozici. Téměř všechny doporučovaly míchat 2-3 a maximálně 5 esenciálních olejů. Intuitivně jsem cítil, že pokud vytvoříme směsi většího množství olejů, může dojít k výsledkům, které předčí naše očekávání.

O to více mne potěšilo, když jsem později zjistil, že i sám zakladatel aromaterapie René-Maurice Gattefossé sestavil směsi, které obsahují daleko více, jak 10 esenciálních olejů.

Mnohé vědecké studie potvrdily, že působení esenciálních olejů na určité typy baktérií ve směsích je daleko efektivnější, než když je používáme samostatně. Projevuje se zde totiž vzájemná synergie. Jedna plus jedna je více než dva.

Samozřejmě, že esenciální oleje nelze kombinovat náhodně. Nejdůležitější je základní záměr a výběr esencí, které ho budou naplňovat. Tyto esence by mohly být pomyslní generálové, nebo třeba jen jeden generál. Tento základní záměr může být doplněn působením mnoha dalších esenciálních olejů - imaginárního důstojnického sboru poddůstojníků a pěšáků. Výsledkem je armáda schopná společné akce s cílem posílení těla, mysli i ducha a nastolení harmonie.

Po sestavení směsi je třeba ji zkoušet, testovat, harmonizovat a vylepšovat. Často si při takové práci vybavím postup malíře portrétů. Namalovat kvalitní portrét může zabrat mnoho času. Rozdíl mezi "tuctovým" a  krásným "živým, oživlým" obrazem může být právě v jenom tahu štětcem. Malíř udělá poslední tečku, třeba bílou barvou do oka, a najednou se dívá do očí člověku. Už to není ploché plátno. Stejně tak i ta jedna správná poslední kapka esenciálního oleje může z běžné směsi esencí udělat směs výjimečnou.

Když jsem sestavoval směs s názvem BEWIT 33, tak tím primárním záměrem bylo vytvořit směs, která bude mít širokospektrální použití a bude vyvážená. Směs, kterou lze použít jako pomoc a podporu v mnoha situacích každodenního života. Sestavit ji tak, aby po ni mohli sáhnout lidé, kteří chtějí esenciální oleje začít používat a nedokážou se rozhodnout kterým začít. Nebo třeba lidé, kteří chtějí u sebe nosit jen jednu lahvičku. Tento záměr se naplnil, praxe, ale přinesla jednu situaci v které se pro BEWIT 33 rozhoduje mnoho lidí a často i já. Jsou to situace, kdy si neví(m) rady, kdy nic jiného nefunguje, nebo to působí jen slabě. Vím, že toto není moc odborné vysvětlení a zdůvodnění. Zdůvodňování ale pro mne v tomto případě není podstatné. Důležité jsou výsledky a spokojenost lidí, kteří výsledky očekávají.

V tomto článku není prostor k tomu, abych vypisoval výčet situací, kdy tato směs může pomoci, proto raději napíšu situace, kdy bych ji nevolil:

1. Před spaním jako podpora pro rychlejší navození spánku. Zde by byla určitě lepší volbou třeba levandule, heřmánek, kozlík, kadidlo, či meduňka.

2. Kosmetické účely.

3. Parfém. Vůně směsi je příjemná, má silně "bylinkový" charakter. Většina lidí po ní ale nesáhne jako pro parfému.

4. Jako prostředek na podporu při uklidnění výronu. Tedy situace, kdy bychom například na vymknutý kotník přikládali led. Zde bych preferoval třeba levanduli, heřmánek, cedr, kadidlo.

Buďme vděční za to, že máme k dispozici dary přírody ve formě esencí rostlin.

Buďme zdrávi a šťastni.

Ing. Jiří Černota
zakladatel a CEO BEWIT Upozornění:

Informace uvedené na tomto webu jsou prezentovány pouze se záměrem sdílení a podpory osobního vzdělání. Nejsou určeny k nahrazení individuálního vztahu s lékařem nebo kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Cílem není zmírnit nebo léčit jakékoliv zdravotní či psychické stavy, ani působit preventivně, ani diagnostikovat, ani k takové činnosti vybízet. Pokud jste právě v lékařské péči nebo v jakémkoliv lékařském ošetření, tak změny ve výživě nebo změny ve vztahu k popisovaným informacím konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Uvedené informace nejsou míněny jako lékařské rady, ale jako sdílení znalostí a informací. Vyzýváme vás k tomu, abyste si ve spolupráci s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem vytvořili vlastní názor v oblasti zdravotní péče a udělali vlastní rozhodnutí na základě vašeho průzkumu a úsudku. Uvedená prohlášení nebyla hodnocena regulačními orgány. Doporučujeme vám, abyste si před tím, než si něco zakoupíte nebo uděláte nějaké rozhodnutí, provedli svůj vlastní individuální průzkum.