Nejkrásnější definice esenciálních olejů: zázrak naší rovnováhy

Jsem nadšenec do esenciálních olejů. Nepochybuji o jejich výjimečnosti a obrovském potenciálu. Studuji je, zkoumám, testuji a analyzuji, sestavuji nové směsi a hledám jejich nejlepší zdroje na světě. Neustále mne překvapují, používám je prakticky denně a i před chvilkou, než jsem začal psát tento článek, jsem si kápl do dlaní pár kapek směsi, kterou jsem sestavil před několika lety a nazval ji Creativity. A sám sobě jsem pronesl krátké přání - modlitbu, aby to co napíšu bylo pro někoho inspirací a hodnotou.

Na esenciálních olejích se mi líbí už jejich samotný název - esenciální. Mohli bychom říci - základní, podstatný, nejdůležitější. Je to náhoda, že má něco tak silný název? 

Definic esenciálních olejů je mnoho. Nejraději mám asi tu, která je napsaná na přebalu knihy doktora Davida Stewarta: The Chemistry of Essential Oils Made Simple. Zní takto: "God's Love Manifest in Molecules". Tedy: "Božská láska manifestovaná v molekulách"

Líbí se Vám? Pro mne je o to cennější, když si uvědomíme že doktor Stewart je vědec, chemik. Někdo, kdo se roky a roky svého života věnuje analýze, definicím, vzorcům, popisům, dedukcím, důkazům. Někdo, kdo přísně používá logiku, nenechá se strhnout emocemi a neukvapí se, aby činil předčasné závěry. Někdo, kdo si svou dlouhodobou prací získal obdiv a respekt laické i odborné veřejnosti. Tak už to ale u těch nejlepších vědců bývá. Použijí svůj intelekt až k jeho samotným hranicím, aby si pak uvědomili, že i on je jen součástí většího konceptu a odvozuje svou vlastní existenci z Vědomí samého, onoho tajemného Subjektu všech subjektů.

Vše začíná i končí v paradoxu, napsal kdysi můj oblíbený autor Paul Brunton.

V desáté kapitole zmíněné knihy se doktor Stewart zabývá vztahem esenciálních olejů a hodnotou pH našeho organizmu. Správné pH, neboli správná acidobazická rovnováha, je pro naše zdraví a správné fungování našeho organizmu velmi podstatná.

Smutnou realitou dnešní doby je, že většina lidí má tuto acidobazickou rovnováhu narušenu.

Negativně nás v tomto směru ovlivňuje náš životní styl - faktory jako stres, nedostatek pohybu (dech je významným regulátorem pH), znečištěné životní prostředí (výfukové plyny, smog, formaldehyd, elektrosmog, pesticidy), kouření, alkohol, drogy, cukr, chemická aditiva ve stravě, rafinovaná strava aj. K překyselení - tedy k určité formě zatoxikování může vést i náš špatný, "kyselý" mentální postoj - nenávist, zahořklost, strach apod.

Určité esenciální oleje dokáží podporovat naše tělo v dosahování správné acidobazické rovnováhy. Posouvat naše vnitřní pH do tolik ve většině našich těl potřebného mírně zásaditého pásma dokáží pouze kvalitní terapeutické esenciální oleje, což je jejich fantastická výhoda. Optimální rozsah pH našeho těla je 7,36 - 7,44, což je nutné pro udržení homeostázy - jeho rovnovážného stavu. Výjimku tvoří žaludeční prostředí, kde jsou trávicí kyseliny a kyselost je zde tedy žádoucí a moč, která by měla být mírně kyselá, protože jednou z funkcí ledvin je eliminace kyselin. Pokud se hodnota pH krve dostává mimo hranici pH 6,8 - 7,7 nastává během několika minut smrt.

Mechanizmus působení esenciálních olejů nespočívá v tom, že by samy byly zásadité. Podstatné je, jak reagují na kyseliny. Kyselé prostředí (kyseliny) těla s esenciálními oleji reaguje. Agresivními složkami kyselin jsou volné vodíkové ionty H+, které škodí prakticky ve všech místech těla, kde se pohybují. Vysoká hladina těchto kladných vodíkových iontů má přímý vliv na tvorbu serotoninu a způsobuje např. ospalost nebo deprese. Při spojení s molekulou esenciálního oleje se tento olej „obětuje" a pohltí a neutralizuje tyto škodlivé ionty. Redukcí těchto iontů se tělo posouvá k tolik potřebnému zdravému mírně zásaditému stavu.

Když jsem si před lety nastudoval tyto informace, tak jsem jen krátce konstatoval "to je zázrak" a následně jsem sestavil směs esenciálních olejů s tímto názvem MIRACLE.

Patří stále mezi nejoblíbenější. Na samotný závěr ještě jeden citát od doktora Stewarta: "Používání esenciálních olejů na kůži, jejich vdechování a vnitřní užívání zvyšuje pH těla a pomáhá udržovat správnou pH rovnováhu. To také zvyšuje duchovní pH a pomáhá navýšit a udržovat náš klid, mír, radostnou mysl a milující srdce."

Ing. Jiří Černota
Zakladatel a CEO BEWIT Upozornění:

Informace uvedené na tomto webu jsou prezentovány pouze se záměrem sdílení a podpory osobního vzdělání. Nejsou určeny k nahrazení individuálního vztahu s lékařem nebo kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Cílem není zmírnit nebo léčit jakékoliv zdravotní či psychické stavy, ani působit preventivně, ani diagnostikovat, ani k takové činnosti vybízet. Pokud jste právě v lékařské péči nebo v jakémkoliv lékařském ošetření, tak změny ve výživě nebo změny ve vztahu k popisovaným informacím konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Uvedené informace nejsou míněny jako lékařské rady, ale jako sdílení znalostí a informací. Vyzýváme vás k tomu, abyste si ve spolupráci s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem vytvořili vlastní názor v oblasti zdravotní péče a udělali vlastní rozhodnutí na základě vašeho průzkumu a úsudku. Uvedená prohlášení nebyla hodnocena regulačními orgány. Doporučujeme vám, abyste si před tím, než si něco zakoupíte nebo uděláte nějaké rozhodnutí, provedli svůj vlastní individuální průzkum.