Mohou být esenciální oleje pomocí při cukrovce?

Cukrovku můžeme zařadit mezi epidemie moderní doby. Ve vyspělých zemích jí trpí až 10% lidí, významné procento je těsně před tím, než jim bude diagnostikována a velké množství lidí ji má, aniž by o tom věděli.

Wikipedie nám o cukrovce řekne toto: Diabetes mellitus (zkratka DM), česky úplavice cukrová, krátce cukrovka, je souhrnný název pro skupinu chronických onemocnění, která se projevují poruchou metabolismu sacharidů. Rozlišují se dva základní typy: diabetes I. typu a diabetes II. typu, které vznikají důsledkem absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu. Obě dvě nemoci mají podobné příznaky, ale odlišné příčiny vzniku. V prvotních stadiích diabetu I. typu jsou ničeny buňky slinivky břišní, které produkují hormon inzulin, vlastním imunitním systémem. Proto se řadí mezi autoimunitní choroby. Diabetes II. typu je způsoben sníženou citlivostí tkání vlastního těla k inzulinu.

Pravděpodobně nejvíce vědeckých studií zabývajících se vztahem esenciálních olejů a cukrovky bylo provedeno s olejem ze skořicových listů. Podobně jako americká studie z roku 2010 (1) i mnoho jiných studií se zaměřuje na podporu slinivky břišní, ztrátu nadměrné hmotnosti, snížení hladiny krevního cukru a všeobecné zásady při prevenci a řešení cukrovky.

Ve studii (2) z Taiwanu vědci poukázali na to, že pozitivní vliv esenciálního oleje ze skořice je pravděpodobně způsoben jeho podporou funkcí slinivky. Velice nadějné je jejich konstatování: „Všechny testované dávky (skořicového esenciálního oleje) výrazně snížily hladinu glukózy a fruktosaminu v krvi (na lačno).“

Studie (3) provedená na zvířatech zjistila, že esenciální olej z hřebíčku by mohl být pomocí v prevenci, nebo při zvládání cukrovky druhého typu, způsobené oxidačním stresem. Taková situace může nastat, když v těle není dostatek antioxidantů, které by mohly čelit volným radikálům, které způsobují nerovnováhu a poškození buněk v celém těle.

Vědci ve studii (4) provedené na potkanech zjistili, že esenciální olej z koriandru může také pomoci v boji proti cukrovce. Bylo zjištěno, že výtažek z koriandrového semene snižuje hladinu cukru v krvi u testovaných subjektů.

Vědci rovněž ve studii (5) z roku 2013 zjistili, že esenciální olej z černého pepře obsahuje mnoho antioxidantů a může v těle pomoci blokovat určité enzymy, které by mohly souviset s vysokým krevním tlakem a cukrovkou druhého typu.

Zajímavé jsou i závěry studie (6), která zkoumala vztah cukrovky a esenciálního oleje z levandule: „Tato zjištění naznačují, že esenciální oleje levandule stoechas jsou ochranou před diabetem a oxidačním stresem vyvolaným léčbou aloxanem. Tyto účinky jsou částečně způsobeny jeho silnými antioxidačními vlastnostmi.“

Mé zkušenosti mne přesvědčily, že lepších výsledků, než s použitím jednodruhových esenciálních olejů, lze dosáhnout se směsmi esenciálních olejů, v kterých se jednotlivé složky navzájem doplňují a potencují.

Ve filmu „Raději vidličky než nože“ (Forks over knives) je ukázán případ pacientky, která se z cukrovky pod vedením úspěšného a populárního lékaře doktora Esseltyna vyléčila během několika málo měsíců. Živě si vybavuji větu - otázku, kterou tento lékař sdělil pacientce: „Buď budete dělat to co Vám řeknu, nebo tam jsou dveře.“ Ano, i u cukrovky je to stejné jako u jiných chorob. Pokud se budeme chtít vyléčit, tak bude třeba měnit naše zvyky. A to, jak všichni víme, bývá většinou spojeno s nepohodlím a s překonáváním sebe sama. Pro velkou část společnosti je často pohodlnější polykat prášky, nebo si píchat injekce. Je to ale trvalým řešením a cesta ke zdraví?

Zkušenosti více lékařů z několika vzdělávacích systémů (7), které vznikly v posledních letech, většinou v USA, hovoří o tom, že cukrovku 2. typu lze vyléčit pomocí stravy během jednoho měsíce u 90% lidí. Z mých osobních zkušeností se domnívám, že je to u mnohých možné. Jsem naprosto přesvědčen, že významnou podporou mohou být pro milióny lidí esenciální oleje.

Souhlasím s názory mnohých odborníků a lékařů, kteří tvrdí, že cukrovce 2. typu je možné plně předejít a většinou ji lze plně vyléčit, že je možné ji kontrolovat nebo zvrátit bez použití léčiv, která se snaží obnovit produkci inzulínu a zlepšit citlivost na leptin. Základem obnovy správné signalizace leptinu a inzulínu je správná strava a pohyb.

Na samotnou cukrovku se většinou neumírá přímo, ale smrtelné někdy bývají komplikace, které se při klasickém léčení často objevují. Bývají to například:

Nefropatie - dochází k poškození cév glomerulů ledvin, což může vést k diabetické nefroglomeruloskleróze a následnému selhání ledvin

Retinopatie - dochází při ní k poškození cév a struktur kolem cév sítnice, následkem může být nevidomost

Neuropatie - poškození nervových vláken, periferních nervů a u diabetika se mohou objevit problémy s citlivostí, brněním a pálením. Tento problém často začíná u palců dolních končetin a je nutné ho začít  co nejdřív řešit a předejít tak další možným komplikacím, jako jsou flegmóny, gangrény (syndrom diabetické nohy) a také amputace končetin.

Angiopatie - poškození drobných cévek v oblasti dolních končetin, opět zde platí riziko postižení končetiny flegmónou, gangrénou a amputace

Ateroskleróza - riziko postižení infarktem, cévní mozkovou příhodou, ischemickou chorobou srdeční nebo vyšší náchylnost k infekcím. 

U všech těchto komplikací mohou být esenciální oleje možnou podporou. 

Buďme zdraví. 

Ing. Jiří Černota
zakladatel a CEO BEWIT

(1) Cinnamon: potential role in the prevention of insulin resistance, metabolic syndrome, and type 2 diabetes. J Diabetes Sci Technol. 2010 May 1;4(3):685-93. Qin B1, Panickar KSAnderson RAhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20513336 

(2) Chemical Composition and Hypoglycemic and Pancreas-Protective Effect of Leaf Essential Oil from Indigenous Cinnamon (Cinnamomum osmophloeum Kanehira) Shih-Chieh LeeWen-Xin XuLi-Yun LinJia-Jung Yang, and Cheng-Tzu Liu

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf401039z 

(3) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25994557 

(4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19003941

(5) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3856121/  

(6) https://lipidworld.biomedcentral.com/articles/10.1186/1476-511X-12-189

(7) https://go.ithriveseries.com/


Upozornění:

Informace uvedené na tomto webu jsou prezentovány pouze se záměrem sdílení a podpory osobního vzdělání. Nejsou určeny k nahrazení individuálního vztahu s lékařem nebo kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Cílem není zmírnit nebo léčit jakékoliv zdravotní či psychické stavy, ani působit preventivně, ani diagnostikovat, ani k takové činnosti vybízet. Pokud jste právě v lékařské péči nebo v jakémkoliv lékařském ošetření, tak změny ve výživě nebo změny ve vztahu k popisovaným informacím konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Uvedené informace nejsou míněny jako lékařské rady, ale jako sdílení znalostí a informací. Vyzýváme vás k tomu, abyste si ve spolupráci s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem vytvořili vlastní názor v oblasti zdravotní péče a udělali vlastní rozhodnutí na základě vašeho průzkumu a úsudku. Uvedená prohlášení nebyla hodnocena regulačními orgány. Doporučujeme vám, abyste si před tím, než si něco zakoupíte nebo uděláte nějaké rozhodnutí, provedli svůj vlastní individuální průzkum.