Jsou esenciální oleje dobré pro podporu srdce a cév?

V západní společnosti umírá na srdeční a cévní onemocnění přibližně 50% obyvatel. Je to nejčastější příčina úmrtí. Asi tedy se mnou budete souhlasit, že každému se vyplatí o tomto tématu něco vědět.

Zajímavé je, že před rokem 1900 byla onemocnění srdce a cév výjimečná. Zajímavé také je, že zvířata žijící ve volné přírodě těmito chorobami netrpí.

Co je příčinou takového stavu? Co způsobuje to, že každý druhý člověk umře na problémy se srdcem, nebo s cévami? Příčin je určitě více a mohou být různé, nicméně co se týče té hlavní, ztotožňuji se s německým lékařem Matthiasem Rathem. Patří k těm odvážným průkopníkům, kteří zasvětili svůj život hledání pravdy a službě lidstvu. Jsem přesvědčen, že význam jeho práce bude doceněn teprve v budoucnu. Můj obdiv a uznání si získal žalobou, kterou podal k Haagskému soudu, kde píše o současném systému, genocidě a zločinům proti lidskosti.

Když jsem si poprvé četl některé jeho myšlenky, tak jsem si uvědomil, že jsem se sám stal v mnohých případech obětí manipulace a uvěřil jsem sugescím okolí a masmédií. Doktor Rath se narodil ve Stuttgartu v Německu v roce 1955. Po absolvování lékařské školy pracoval jako lékař a výzkumný pracovník na univerzitní klinice v Hamburku a v Centru pro léčení srdce v Berlíně. Ve své výzkumné práci se zaměřil na příčiny arteriosklerózy a kardiovaskulárních onemocnění. Příčiny vidí nedostatečné výživě.

Zvířata v přírodě si volí svou stravu instinktivně, intuitivně. Většina lidí tuto intuitivní schopnost ztratila a řídí se při volbě své výživy reklamou, nabídkou v obchodech, návyky které převzali v dětství a vlastními, někdy hodně pokřivenými chutěmi. Mnozí lidé vědí, že to, co jedí, není zdravé, a přesto neumí udělat změnu. Nejsou schopni vyvinout sílu, kterou by překonali závislost, kterou mnoho dnešních potravin záměrně vytváří. Ano je to tak, mnohé potraviny v nás vytváří závislost. Studie provedená na potkanech došla k závěru, že bílý cukr vytváří osmkrát silnější závislost, než kokain.

Strava, kterou dnes konzumuje většina západní populace, už zdaleka neobsahuje ty výživové látky, které by obsahovat měla. Naopak je zatížena množstvím toxinů. Naše tělo, ale ke své správné funkčnosti potřebuje množství zejména fytonutrientů. Pokud je nemá, tak u většiny lidí nastává problém. Výjimku tvoří lidé, kteří dokážou výživu svého těla čerpat ve větší míře ze své vlastní podstaty. Mohli bychom tedy říci, že přes zdánlivý nadbytek a hojnost je v dnešní době většina lidí podvyživených. Chybějí látky jako vitamíny, minerály, enzymy.. To způsobí, že sytém těla přestává fungovat harmonicky, na cévních stěnách se začnou vytvářet oslabená místa a vznikají záněty, které začne tělo v pudu sebezáchovy zalepovat cholesterolem, který funguje jako lepidlo. Podobně, jako lepek ve střevech.

Známý je případ středověkých námořníků, kteří na svých plavbách umírali na kurděje. V jejich případě bylo dodávání vitamínu C organismu zastaveno. Záněty narušily cévní stěny tak, že tělo nestačilo narušené cévy „opravovat“ a došlo k vnitřnímu vykrvácení. Zvýšená hladina cholesterolu v tomto případě není tedy příčinou problému, ale důsledkem. A zcela jistě nesouvisí s tučnou a bohatou stravou. Zaměřit se tedy na úpravu hladiny cholesterolu může být spíš cesta do slepé uličky, která nic nevyřeší.

Jedno doporučení pro ty, kteří chtějí předejít problémům se srdcem a cévami je: jezte a pijte, hýbejte se, myslete a jednejte zdravě. Vím, že toto doporučení mnohé nepotěší a možná hned přestanou číst dál. Ale pravda musí zaznít: kdo nebude svému tělu dávat dobrou výživu, kdo se bude utápět v emocích, kdo bude jednat nelaskavě, nebo dokonce násilně s druhými, ten si nemůže vybudovat kvalitní tělo a mysl. Je to podobné, jako kdybychom chtěli z nekvalitních surovin vytvořit kvalitní dům. To také nejde.

Esenciální oleje nejsou výživou v pravém slova smyslu. Kromě stopových množství neobsahují minerály, vitamíny, aminokyseliny ani enzymy. Určitou výjimku tvoří citrusové esenciální oleje vyráběné lisováním za studena, ale i u nich je množství těchto látek velmi omezené. Hlavní příčinu u většiny srdečních a cévních potíží, tedy dle mého názoru, pomocí esenciálních olejů neodstraníme. Nicméně i přesto jsem přesvědčen, že esenciální oleje mohou v možné podpoře srdce a cév sehrát důležitou roli a někdy možná i klíčovou. Zde je má úvaha a argumenty.

 1. Nejlepším lékařem na světě je naše vlastní tělo. Všichni velcí lékaři historie věděli o samoléčebných schopnostech našeho těla. Doktor Hamer (http://www.newmedicine.ca/) tyto procesy popsal vědecky. Základem zdraví je naše imunita. 70–80 % našeho imunitního systému se nachází ve střevech. Ukazuje se, že esenciální oleje mohou být účinným pomocníkem při podpoře peristaltiky a detoxikaci střev. Například anýz, kmín, grapefruit, máta peprná, fenykl. Podle čínské medicíny je tenké střevo energeticky propojeno se srdcem. Jestliže si dáváme do pořádku tenké střevo, automaticky se harmonizuje srdce.
 2. Esenciální oleje mohou podpořit správnou acidobazickou rovnováhu.
 3. Esenciální oleje mohou být podporou při uvolnění stresu a napětí. Jen na samotné toto téma bylo sepsáno mnoho knih. Pro tento účel můžeme použít desítky esenciálních olejů. Citrónový olej vyjasňuje intelekt a má schopnost mentálně osvěžit. Oblíbené jsou oleje Ylang Ylang, Jasmín, Růže. Růže jako esence pro srdce hojivá, je známá od nepaměti. Má změřenu nejvyšší frekvenci ze všech esencí vůbec.
 4. Mnoho odborníků se shoduje na tom, že symptomy srdečních a cévních onemocnění souvisí se záněty a poškozeními volnými radikály (s oxidačním stresem). V tomto směru byly provedeny stovky vědeckých studií, které popisují účinnost některých esenciálních olejů proti tomuto stresu.
 5. Každá změna začíná změnou myšlení. Esenciální oleje mohou hrát velmi důležitou roli při uvolňování myšlenkových a emočních vzorců z našeho podvědomí. Je prokázáno, že tyto myšlenkové zápisy mohou negativně ovlivnit naše hladké svalstvo. Je třeba je tedy uvolňovat a harmonizovat. Svou schopností utišit roztěkanou mysl nám mohou pomoci dotknout se vnitřního Ticha, které je Léčitelem všech léčitelů. Tím může dojít k odstranění bloků a k uvolnění našeho skrytého potenciálu. V úvodu jsem uvedl, že strava je důležitá. Kvalitní výživa není ničím nahraditelná. To, že větší část společnosti jí nezdravě, neuvědomuje si posvátnost svého těla a svou zodpovědnost za jeho výživu a stav, je známkou určitého nepochopení, nerovnováhy, určité nemoci. Esenciální oleje mohou pro někoho poskytnout onen malý jemný impulz, který pomůže probudit intuici a spustí vodopád následných změn, které vyústí v transformaci celé osobnosti. Pokud tedy řekneme, že příčinou je špatná strava, tak rovněž můžeme říci, že příčina toho, že někdo jí špatnou stravu, je ve špatném myšlení v nedostatečné zodpovědnosti k životu k sobě. Změna může nastat v jediném okamžiku kdy si uvědomíme, že jsme dělali chybu a rozhodneme se ji napravit. Usilujme o správný postoj.
 6. Praxe potvrzuje, že některé esenciální oleje jako například Majoránka mají paradoxní schopnost nás, naše svaly a naše orgány zklidnit, utišit, ale zároveň aktivovat.
 7. Možná jste se na svých cestách do Chorvatska, či středomoří setkali se žlutě kvetoucí rostlinkou - Helichrysum, Smil Italský.  Jedná se o jedinečný a jeden z nejmocnějších esenciálních olejů. Nacházejí se v něm sloučeniny nazývané beta-diony, které mají dle názorů mnohých odborníků významný podíl na schopnosti být podporou při zabraňování srážení krve, díky čemuž mohou být možnou podporou u rozsáhlých pohmožděnin vedoucích k hematomu a při tromboflebitidě, kdy záněty a degenerace žil vedou k vytváření krevních sraženin. Aromaterapeuté ví, že esence Smilu hojí i zjitřenou psychiku a pomáhá rozpouštět hluboká traumata.
 8. Literatura uvádí, že sesqiterpeny obsažené v některých esenciálních olejích (např. cedrové dřevo) mohou pomoci při harmonizaci na úrovni DNA.
 9. Esenciální oleje mohou být nápomocné při snižování naší hmotnosti (o tom napíšu článek někdy příště).
 10. O stravě tento článek není, to by musel být o hodně delší. O následující myšlenku se ale podělím. Jsem hluboce přesvědčen, že pro většinu lidí může být rychlou a jednoduchou skokovou změnou kvality výživy to, že začnou používat divoce rostoucí rostliny, semínka a klíčky, které zpracují na snadno stravitelné ve vysokorychlostním mixéru.
 11. Můžeme změnit myšlení a mít v rovnováze naše city. To ale nestačí. Pro vyrovnanou a zdravou osobnost je třeba projevit znalosti činy. Pro většinu lidí to znamená posílit svou vůli. I v tomto směru mohou esenciální oleje pomoci. Budou to všechny ty, které posílí ledviny a dráhu ledvin, kde je dle čínské medicíny sídlo čchi, naší životní energie (naší živy). Můžeme použít esenciální oleje dřevin – cedrborovice, smrkjalovec aj. Naše životy změní naše činy.

Minulý týden jsem se po delší době potkal se svým známým Liborem. Kdysi na doporučení lékaře užíval léky na vysoký krevní tlak. Bylo mu řečeno, že je bude brát do konce života. Po změnách v životosprávě je už více jak pět let nebere.

Nejsem paušálně proti chemickým lékům. I ty mohou pomoci a někdy i zachránit život. Přikláním se ale k těm názorům, které jejich použití směřují hlavně do akutní medicíny.

Inspirace ke zdravému životu:

 1. Čistá voda je zázrak.
 2. Půst je králem detoxikace.
 3. Klidná mysl, smích.
 4. Slunce.
 5. Příroda. Čistý vzduch.
 6. Pohyb.
 7. Smysluplná činnost. Inspirovaný život. 
 8. Potřeba odpouštět je prvořadá.
 9. Pokora. Meditace. Modlitba. Zklidnění.
 10. Sebepoznání.
 11. Rovnováha v činnosti a odpočinku, spánek.
 12. Paul Brunton: Být s tím je nejlepší rada pro toho, kdo to může pochopit.

Má praxe mne přesvědčila o účinnosti směsí esenciálních olejů. Ověřil jsem si, že jejich vzájemné spolupůsobení dokáže umocnit jejich účinnost a harmonizovat je navzájem. Jednu z nejlepších a nejpouživanějších směsí, které jsem kdy sestavil, jsem nazval HELP H. Pro mnohé může být podporou právě při srdeční a cévní nerovnováze. Setkal jsem se dokonce s případy, kdy lidé, kteří trpěli léta vleklými a závažnými problémy, eliminovali symptomy těchto problémů během několika dnů.

Buďme zdraví.

Ing. Jiří Černota
Zakladatel a CEO BEWIT Upozornění:

Informace uvedené na tomto webu jsou prezentovány pouze se záměrem sdílení a podpory osobního vzdělání. Nejsou určeny k nahrazení individuálního vztahu s lékařem nebo kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Cílem není zmírnit nebo léčit jakékoliv zdravotní či psychické stavy, ani působit preventivně, ani diagnostikovat, ani k takové činnosti vybízet. Pokud jste právě v lékařské péči nebo v jakémkoliv lékařském ošetření, tak změny ve výživě nebo změny ve vztahu k popisovaným informacím konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Uvedené informace nejsou míněny jako lékařské rady, ale jako sdílení znalostí a informací. Vyzýváme vás k tomu, abyste si ve spolupráci s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem vytvořili vlastní názor v oblasti zdravotní péče a udělali vlastní rozhodnutí na základě vašeho průzkumu a úsudku. Uvedená prohlášení nebyla hodnocena regulačními orgány. Doporučujeme vám, abyste si před tím, než si něco zakoupíte nebo uděláte nějaké rozhodnutí, provedli svůj vlastní individuální průzkum.