Balance = rovnováha = zdraví

Ano, tak jednoduché to je. Rovnováha rovná se zdraví, nerovnováha rovná se nemoc, problém, destrukce. Rovnováha patří k nejcennějším atributům našeho života a platí to vlastně i pro jakoukoliv rodinu, komunitu, organizaci, firmu, stát i lidstvo jako celek. Naší povinností je uvědomit si svou vlastní zodpovědnost za spoluvytváření této rovnováhy ve všech oblastech našeho života.

V oblasti našeho těla, psychiky i mysli mohou být esence rostlin - esenciální oleje tím nejlepším pomocníkem, přítelem, který nás může provázet na naší každodenní cestě vytváření a obnovy rovnováhy. Rovnováhy, neboli homeostázy - toho nejžádanějšího stavu.

Když se nám to daří, tak jsme silní, zdraví, inspirovaní a máme radost ze života. Jsme prospěšní sobě i okolí. Jsme pozitivním prvkem tohoto světa.

Kvalitní 100% přírodní esenciální oleje mohou pomoci při podpoře a nastolení rovnováhy každé složky naší osobnosti - těla, emocí, mysli i ducha.

Komplexní vysvětlení jak esence v oblasti našich emocí přesně působí nemáme, a ani nikdy mít nebudeme. V tomto směru je příroda nástroji exaktní vědy nepoznatelná, nicméně máme dostatek zaznamenaných faktů a vědeckých studií, které nám obraz odkrývají alespoň částečně.

Jedinečné vlastnosti esenciálních olejů způsobují, že mohou být aktivní nejen na povrchu, ale i uvnitř buněk. Povrch každé buňky tvoří membrána, která buňku odděluje od jejího okolí. V této membráně, která se skládá z proteinů, fosfolipidů a cholesterolu, jsou receptory, které umožňují komunikaci mezi ostatními buňkami v těle. Jednotlivé buňky vytváří v těle tkáně, které mohou být organizovány díky:

     1. buněčné komunikaci

     2. selektivní mezibuněčné adhezi, kdy různé buňky mají na povrchu různé adhezívní molekuly, které mají tendence vázat se k buňkám stejného či podobné typu, s určitými jinými buněčnými typy nebo specifickými složkami extracelulární matrix (ECM).

     3. Buněčné paměti, kdy buňky si zachovávají svou formu a charakter a přenáší je na potomky.

Informace zachycena povrchem buňky je předávána od jednoho souboru vnitrobuněčných signálních molekul ke druhému, přičemž každý soubor vyvolává tvorbu dalšího.

100% přírodní esenciální oleje dokáží ovlivňovat všechny tyto prvky, procesy a děje. Významným důvodem, proč je mohou ovlivňovat je jejich schopnost rozpouštět se v tucích a velikost, resp. "malost" jejich molekul. Esenciální oleje nejsou závislé na komunikačních a transportních mechanizmech. Mohou pronikat buněčnými membránami do buněk a přímo tak ovlivňovat jejich strukturu, funkci a energetiku.

Čichová informace zachycená buňkou je v našem těle zpracovávána částí mozku, která je ipsilaterální (týká se téže strany těla), vzhledem k místu vzniku vzruchu. To znamená, že pokud podnět vzniká stimulací pravé části těla, je informace zpracována pravou mozkovou hemisférou. U ostatních smyslů je zpracování informace kontralaterální (související s opačnou stranou). Dalším specifickým rysem čichu je přímý přenos impulzů bez propojení (kontroly) v talamu (1). Díky tomu a také díky provázanosti čichového systému s limbickým systémem a mozkovými emočními centry, mohou esenciální oleje na organizmus působit nejen farmakologicky ale i psychologicky (2,3).

Jedinečnou schopností esenciálních olejů je schopnost prostupovat hematoencefalickou bariéru v našem mozku. Ve Wikipedii se můžeme dozvědět, že je to označení pro bariéru, která odděluje vnitřní prostředí mozku obratlovců od cévního systému v těle a umožňuje jen omezený transport látek mezi mozkovou tkání a krví. Je to možné díky tomu, že buňky cévního endotelu jsou opatřeny výrazně vyvinutými těsnými spoji, jež zamezují vzniku pórů mezi buňkami (4). Přes hematoencefalickou bariéru mohou volně přecházet látky rozpustné v tucích a samozřejmě i plyny (jako je kyslík a oxid uhličitý). Všechny ionty a látky rozpustné ve vodě (jako je glukóza) se však musí aktivně transportovat přes buněčné membrány za spotřeby energie.

Tato hematoencefalická bariéra bývá odborníky označována jako nejbezpečnější tkáňová bariéra v těle. Díky své nízké propustností chrání křehké tkáně mozku a tím i celé tělo a mysl.

Díky tomu, že některé složky esencí dokáži prostoupit až do centrálních částí mozku mohou harmonizovat a ovlivňovat procesy související s myšlením, pamětí, emocemi, hormonální aktivitou, kreativitou a procesy související řízením celého systému našeho těla.

Pravděpodobně nejméně prozkoumanou částí působení esencí rostlin, ale současně velmi významnou je jejich schopnost pomoci navozovat stav klidu mysli, v jistém smyslu přispět k aktivaci vědomí a uvolňovat a harmonizovat tak vzorce myšlenkové i emoční. Tyto vědomé i nevědomé "nahrávky" v naší mysli vytváří naše vzorce chování, naše zvyky a tím vytváří náš osud. Ovlivňují každý aspekt našeho života. Přestože můžeme mít pocit osobní svobody v této oblasti naší mysli jsou skryty bloky a okovy naší osobnosti. Změny tohoto typu jsou výzvou pro každého z nás a doslova celoživotním úkolem, ze kterého není nikdo vyčleněn. Esenciální oleje mohou být na této cestě sebepoznání a sebezlepšování tím nejlepším pomocníkem.

Ale zpět k názvu tohoto článku. BALANCE. Použil jsem před lety tento název k označení směsi esenciálních olejů, kterou jsem vytvořil s cílem pomoci překonat stavy, které mají původ v emoční nerovnovázeEmoce jsou určité koridory, pomaloběžné útvary v mysli a jejich nepochopení a nezvládnutí přispívá k nerovnováze jedince. Prvním krokem k jejich zvládnutí je jejich identifikace, rozpoznání a uvědomění si. Analýza i osobní zkušenost dokazuje, že emoce nejsou naším nejhlubším bytím a na cestě k jejich zvládnutí je třeba prohloubit toto pochopení a zaujímat k nim neosobní postoj.  Nižší emoce nahrazujeme vyššími - například smutek radostí. Náročnějším procesem je nechat emoce rozplynout v tichu mysli a uvolnit prostor pro průchod intuice.

Negativní emoce jako pesimismus, lítost a sebelítost, výčitky, pocity ztráty, smutek, melancholie, hněv, nenávist, závist, žal, pesimismus, rezignace, osamocení a mnohé jiné pak vytváří komplexy a bloky, narušují harmonii, omezují náš potenciál a nedovolují nám růst, cítit se šťastnými a projevovat se jako svobodné bytosti.

Energetické působení této kompozice esencí rostlin (esenciálních olejů) působí na hlubších úrovních a podporuje tím schopnost změny a proměny, spouští schopnost transformace. Povzbuzuje naši vůli k opuštění toho, co nám již neslouží a nenaplňuje nás. Pomáhá jedincům, kteří se cítí „zablokováni" v jejich aktuální situaci a nemohou se „pohnout z místa". Povzbuzuje nás v překonání omezení, únavy a vyčerpanosti, k nastolení optimismu a obnovení vitality. Přináší svěžest, radost a odolnost.

Ing. Jiří Černota
zakladatel a CEO BEWIT


(1) WIESMANN, M., I. YOUSRY, E. HEUBERGER, et al., 2001. Functional magnetic resonance imaging of human olfaction. Neuroimaging Clin. North Am., 11(2): 237–250.

(2) BERMPOHL, F., A. PASCUAL-LEONE, A. AMEDI, et al., 2006. Dissociable networks for the expectancy and perception of emotional stimuli in the human brain. Neuroimage, 30(2): 588–600.

(3) BARON, R.A. and J. THOMLEY, 1994. A whiff of reality: Positive affect as a potential mediator of the effects of pleasant fragrances on task performance and helping. Environ. Behav., 26(6): 766–784.

(4) NIEUWENHUYS, R., Hendrik Jan Donkelaar, Charles Nicholson. The central nervous system of vertebrates. [s.l.]: Springer, 1998. Upozornění:

Informace uvedené na tomto webu jsou prezentovány pouze se záměrem sdílení a podpory osobního vzdělání. Nejsou určeny k nahrazení individuálního vztahu s lékařem nebo kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Cílem není zmírnit nebo léčit jakékoliv zdravotní či psychické stavy, ani působit preventivně, ani diagnostikovat, ani k takové činnosti vybízet. Pokud jste právě v lékařské péči nebo v jakémkoliv lékařském ošetření, tak změny ve výživě nebo změny ve vztahu k popisovaným informacím konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Uvedené informace nejsou míněny jako lékařské rady, ale jako sdílení znalostí a informací. Vyzýváme vás k tomu, abyste si ve spolupráci s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem vytvořili vlastní názor v oblasti zdravotní péče a udělali vlastní rozhodnutí na základě vašeho průzkumu a úsudku. Uvedená prohlášení nebyla hodnocena regulačními orgány. Doporučujeme vám, abyste si před tím, než si něco zakoupíte nebo uděláte nějaké rozhodnutí, provedli svůj vlastní individuální průzkum.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení